• 7:00-9:00- Powitanie dzieci w przedszkolu, śniadanie swobodne zabawy w Kącikach zainteresowań, poranki muzyczne.
  • 9:00-12:00- Blok zajęć tematycznych wynikających z programu MEN dla przedszkoli, zajęcia dodatkowe.
  • 12:00-12:30- Obiad
  • 12:30-13:00- Odpoczynek, realizacja technik relaksacyjnych.
  • 13:00-14:00- Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne
  • 14:00-14:30- odwieczorek I
  • 14:30-16:00- Zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne. Zabawy na świeżym powietrzu, spacery
  • 16:00-16:30- Podwieczorek II
  • 16:30-17:00- Zabawy integracyjne, powrót dzieci do domów.