Na zajęciach gimnastyki wykorzystujemy odpowiednie ćwiczenia ogólnorozwojowe, kształtujące, oddechowe, wytrzymałościowe oraz zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych. Mają one na celu profilaktykę i korekcję wad postawy, zwiększenie wydolności organizmu oraz siły mięśniowej, a przede wszystkim kształtowanie u dziecka nawyku prawidłowej postawy. Prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę zajęcia mają na celu nie tylko korekcję zaistniałych wad postawy, ale także zaszczepienie w dzieciach chęci podejmowania aktywności fizycznej, pokazania im, że ruch służy nie tylko zdrowiu, ale może dostarczać dużo radości.

Zabawy i gry wykorzystywane podczas zajęć odznaczają się bogactwem różnorodnych form ruchu, takich jak: chód, bieg, skok, rzut, pełzanie i mocowanie.

Ich dodatkowe walory to:

  • wywoływanie dużego emocjonalnego zaangażowania, które ułatwia dzieciom przyswajanie umiejętności,

  • dzięki różnorodności angażowanie wszystkich partii mięśniowych przedszkolaka i ich udoskonalanie,

  • dzięki „społecznemu charakterowi" przyzwyczajanie dzieci do działania w zespole, do podejmowania swych obowiązków i wychowania w poczuciu sprawiedliwości,

  • pozytywny wpływ na charakter dziecka,

  • kształtowanie takich cech, jak: zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, opanowanie,

  • podejmowanie inicjatywy, współprace w grupie i wiele innych.