METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

 

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,

 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,

 • metoda zadań stawianych dziecku,

 • metoda ćwiczeń utrwalających.

 1. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,

 • osobisty przykład nauczyciela,

 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 1. Metody słowne:

 • rozmowy,

 • opowiadania,

 • zagadki,

 • objaśnienia i instrukcje,

 • sposoby społecznego porozumiewania się,

 • metody żywego słowa.

 1. Nowatorskie toki metodyczne:

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA,

 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

 • Metoda gimnastyki twórczej R. Labana,

 • Metoda C. Orffa,

 • Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 • Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,

 • Metody aktywizujące,

 • Techniki parateatralne (pantomima, teatrzyk kukiełkowy, zabawy paluszkowe).