Dbając o prawidłowy rozwój ruchowy dzieci, zapewniamy im optymalny czas pobytu na świeżym powietrzu. Każda nasza placówka posiada własny, ogrodzony plac zabaw. W przedszkolnym ogrodzie dzieci mogą wybrać różne formy aktywności: zabawa w piaskownicy, huśtanie na huśtawkach, wchodzenie ściankę wspinaczkową, zjeżdżanie ze zjeżdżalni lub uczestniczyć w grach i zabawach ruchowych. Takie formy aktywności rozwijają sferę emocjonalną, poszerzają doświadczenia dzieci, kształtują pomysłowość i wyobraźnię. Nauczyciele inspirują zabawy dzieci poprzez podawanie pomysłów, sugestii i udostępniają potrzebne akcesoria gimnastyczne.

Organizujemy także spacery i wycieczki, podczas których dokonywane są obserwacje przyrodnicze.

Nasze place zabaw wyposażone są w bezpieczne nawierzchnie i odpowiednią ilość atestowanych zabawek, dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.