Nasi Podopieczni  objęci są bezpłatną opieką psychologiczną.

Do zadań psychologa należy: 

  • obserwacja dzieci w trakcie ich codziennych aktywności
  • wstępna ocena rozwoju psychoruchowego dzieci
  • konsultacje oraz wsparcie pracy nauczycieli
  • konsultacje oraz wsparcie pracy dyrektorów
  • konsultacje dla rodziców
  • prowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej


Co to jest konsultacja psychologiczna?

To rozmowa z psychologiem. Celem takiego spotkania jest identyfikacja trudności rodzica oraz próba opracowania konkretnych strategii do poradzenia sobie z daną sytuacją problemową. W trakcie konsultacji rodzic może poruszać trudności pojawiające się z dzieckiem zarówno w przedszkolu, jak i w domu.


Kiedy szukać pomocy u psychologa?

W każdej sytuacji, kiedy zachowanie naszego dziecka nas niepokoi.


W jaki sposób psycholog przedszkolny udziela pomocy?

  • przedstawia różne sposoby radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka
  • przekazuje informacje na temat sposobów wspierania rozwoju dziecka
  • kieruje do poradni pedagogiczno – psychologicznych w celu wykonania diagnozy dziecka

 

 Głównym celem  zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także  wspomaganie rozwoju kompetencji językowych. Równie ważna jest także korekta powstałych już wad czy zaburzeń. Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna.

W naszych przedszkolach zajęcia logopedyczne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z wieloletnim stażem.