Przedszkole:

  • uczy dzieci samodzielności, pracy zespołowej, zasad dobrej współpracy, szacunku i akceptacji drugiego człowieka,
  • promuje zdrowy styl życia, przygotowuje dzieci do społecznego i intelektualnego funkcjonowania w społeczeństwie, zapewnia wszechstronny, bezpieczny rozwój wszystkim przedszkolakom, umożliwia jednocześnie rozwój zawodowy swoim pracownikom,
  • rozwija w dzieciach zdolności artystyczne,
  • przygotowuje dzieci do przeżywania sukcesów, ale również do radzenia sobie z porażkami,
  • kształtuje w dzieciach wytrwałość, życzliwość, opiekuńczość,
  • rozbudza zainteresowani bogactwem świata przyrody.