Nasze warsztaty to nowatorskie zajęcia dla dzieci będące połączeniem tak docenianej przez pedagogów dramy z plastyką i działaniami muzyczno-ruchowymi. Służą ogólnemu rozwojowi dziecka:

  • przyczyniają się do rozwoju fizycznego poprzez możliwość poznawania swojego ciała i uświadomienie sobie jego możliwości,

  • sprzyjają też rozwojowi intelektualnemu i kulturalnemu, ułatwiają przystosowanie społeczne, nawiązywanie relacji międzyludzkich,

  • eliminują również egocentryzm, poprzez budowanie poczucia wspólnoty i akceptacji faktu, że każda osoba w grupie może wyrażać siebie taką, jaką jest,

  • uczą dzieci, jak dawać i przyjmować z zadowoleniem i radością, słuchać siebie i innych, wspomagają rozwój uczuciowości, dojrzewanie i afirmację samego siebie poprzez rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości oraz naukę wyrażania własnych odczuć i wzruszeń oraz dzielenie się nimi.

Kilka razy w roku dzieci mogą się też spotkać z publicznością przygotowywanych na uroczystościach przedszkolnych przygotowywanych na warsztatach, takich jak Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny. Z wielką satysfakcją obserwujemy, jak doskonale pracują nad swoimi „rolami” i jak profesjonalnie radzą sobie z tremą. W naszym Przedszkolu w magiczny świat teatru dzieci wprowadza aktor częstochowskiego Teatru Bartek Kopeć. Dysponujemy własnym zbiorem strojów na przedstawienia.