• 6:30-8:30- schodzenie się dzieci, wdrażanie nawyków higienicznych, zabawy dowolne dzieci
 • ŚNIADANIE
 • 9:00- zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne, ćwiczenia poranne
 • 9:00-11:30- zajęcia dydaktyczne, edukacyjno-wychowawcze, zabawy tematyczne, ruchowe, gry i zabawy w przedszkolnym ogrodzie, spacery i wycieczki, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe
 • 11:30-12:00- czynności porządkowe i higieniczne
 • OBIAD
 • 12:30-14:00- odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, stosowanie różnych metod relaksacji.
 • 14:00-14:15- czynności porządkowe i higieniczne
 • I PODWIECZOREK
 • 14:45-16:00- zajęcia wyrównawcze z dziećmi, zajęcia dodatkowe, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
 • 16:00-16:15- czynności porządkowe i higieniczne
 • II PODWIECZOREK
 • 16:30-17:30- rozchodzenie się dzieci, zabawy integracyjne, gry stolikowe, zabawy na świeżym powietrzu