!!!WAŻNE!!!

SZANOWNI RODZICE,

PRZYPOMINAMY ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z OPIEKI SPRAWOWANEJ W PRZEDSZKOLU W CZASIE EPIDEMII, KONIECZNE JEST PODPISANIE OŚWIADCZENIA I PRZESŁANIE NA ADRES E-MAIL: PUCHATEKBIURO@GMAIL.COM (ZAŁĄCZONEGO DO DOKUMENTACJI WYSŁANEJ PAŃSTWU DROGĄ MAILOWĄ), NAJPÓŹNIEJ DZIEŃ PRZED PLANOWANYM POSŁANIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. BRAK PODPISANEGO OŚWIADCZENIA JEST RÓWNOZNACZNY Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI. 

!!!!INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA PRZEDSZKOLA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM, NIŻ 06/05/2020r.!!!!

            Szanowni Rodzice, zgodnie z rekomendacją Organu Wykonawczego Naszego Samorządu dotyczącą otwierania placówek przedszkolnych w terminach późniejszych niż 06/05/2020r. informujemy, iż Organ Prowadzący nasze przedszkole podjął ostateczną decyzję o otwarciu placówki dnia 18/05/2020r. biorąc pod uwagę wszystkie wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59, oraz 2020r. poz. 322, 374 i 567).

Termin ten pozwoli na przygotowanie się, w sposób odpowiedni, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu oraz właściwe warunki do sprawowania opieki dla personelu przedszkola.

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA W FOMIE SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI OD 06/05/2020r.

Szanowni Rodzice,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego informujemy, iż dnia 06/05/2020r. przedszkole zostanie otwarte. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; Pierwszeństwo mają dzieci:

 pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Informujemy, iż jednocześnie w związku z pełnieniem opieki w siedzibie placówki przedszkola, kontynuowana będzie nauka zdalna dla dzieci, które nie będą z tejże opieki korzystać.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki do dnia 04/05/2020r. na adres mailowy: puchatekbiuro@gmail.com.

Rodzice korzystający z opieki w placówce ponoszą odpowiedzialność za podjętą decyzję posyłania dziecka do przedszkola w czasie epidemii.

Wszystkie procedury związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola, w czasie sprawowania opieki przez placówkę zostaną Państwu przedstawione w odrębnym mailu najpóźniej do dnia 04/05/2020r.

Jednocześnie informuję, iż skorzystanie z opieki jest tożsame z uiszczeniem pełnej opłaty czesnego w miesiącu maju 2020r. oraz opłaty za wyżywienie w wysokości ustalonej stawki za 1 dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Natomiast rodzice, którzy będą korzystali z usługi nauki zdalnej w miesiącu maju 2020r. otrzymają zniżkę w wysokości 40% rabatu od czesnego.

 

SZANOWNI RODZICE!

Szanowni Państwo,

Dolnośląski Kurator Oświaty zwrócił się do różnych instytucji kultury z prośbą o wsparcie szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i uczniów w realizacji kształcenia na odległość.  W odpowiedzi na ten apel swoje oferty edukacyjne zgłosiły instytucje zamieszczone poniżej. Zachęcamy do korzystania z oferty. 

  

DZIAŁANIA EDUKACYJNE INSTYTUCJI

Wrocławski Teatr Lalek

https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/component/sppagebuilder/374-zrob-sobie-teatr-zabawy-domowe

https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/component/sppagebuilder/384-teatr-na-wynos-2

www.teatrlalek.wroclaw.pl/live 

https://teatrlalek.wroclaw.pl/pl/teatr-online

 

Sieć Muzeów Techniki Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska- Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, Młyn Hilberta w Dzierżoniowie, Muzeum Techniki Rolniczej w Piotrowicach Świdnickich, Walcownia Cynku w Katowicach

fb.me/muzeatechniki

fb.me/walcownia

fb.me/muzeum.kolejnictwa

fb.me/mlynhilberta

fb.me/muzeumtechnikirolniczej 
https://www.instagram.com/muzeumkolejnictwa/
https://www.youtube.com/channel/UCRjkG_S0N-psP9YmVuj_qfg

 

Centrum Kultury w Polkowicach

www.ckpolkowice.pl

https://www.facebook.com/ckpolkowice/ 

https://www.facebook.com/groups/warsztatyckpolkowice/ 

https://www.youtube.com/channel/UChN21gyTWK7bmqUayyki1Qg?view_as=subscriber

https://soundcloud.com/ck_polkowice?fbclid=IwAR315wCpBEanNcXk-IpYB8G5hp_m2JvpVbJYS4mEfIcOdKrLD7Zaqbr8gHA

 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu i oddziały Panorama Racławicka, Muzeum Etnograficzne i Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

https://mnwr.pl/category/wystawy/zoom_na_muzeum/

https://mnwr.pl/pawilon-czterech-kopul-online/

https://prezi.com/view/OFzujJyDB6mnJipa5loO/

https://prezi.com/view/YwDHwxBhZkwqbRr3btwy/

https://www.youtube.com/watch?v=JbNbUQLyWww

https://www.youtube.com/watch?v=7LCUMObKqBI

https://www.youtube.com/watch?v=PSyZ1aTUuY8

https://www.youtube.com/watch?v=MWAGd_6D2nY&t=4s  https://www.youtube.com/watch?v=P0uwu6hqK8k&t=8s

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNKfUoNhdK24853AI7vvtSkV_vUru4hay

https://mnwr.pl/?s=Kt%C3%B3r%C4%99dy+po+sztuk%C4%99

https://mnwr.pl/projekt-dolny-slask/

 https://mnwr.pl/zostan-w-domu-dla-dzieci/

https://www.youtube.com/channel/UCBpLKqWo1kPPECczns_1gMw?view_as=subscriber

https://www.facebook.com/Muzeum.Narodowe.Wroclaw

https://www.facebook.com/PawilonCzterechKopul

https://www.facebook.com/MuzeumEtnograficzne.Wroclaw

https://www.facebook.com/Panorama.Raclawicka

 

Gminne Centrum Kultury w Cieszkowie

http://gck-cieszkow.cba.pl/2020/03/31/zajecia-w-trakcie-pandemii-koronawirus/

 

Instytut Pamięci Narodowej-KŚZpNP

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu

https://pamiec.pl/pa/edukacja

https://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/teki https://ipn.gov.pl/pl/glowna/1093,Wystawy-elementarne.html https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/88767,Aplikacja-Polskie-Panstwo-Podziemne-do-pobrania-na-naszej-stronie.html?search=786310352354 www.polska1918-89.pl

www.mojaniepodlegla.pl

www.polskiepodziemie.pl

www.ppp.ipn.gov.pl

www.grudzien70.ipn.gov.pl

www.oblawaaugustowska.pl

 www.wilczetropy.ipn.pl

www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl

IPNtv #historiaonline

https://centrumedu.ipn.gov.pl/ph/aktualnosci/11910,Biblioteka-Cyfrowa-IPN-otwarta-247.html 

https://przystanekhistoria.pl/

www.ipn.gov.pl, www.wroclaw.ipn.gov.pl 

 https://www.facebook.com/ipngovpl/ https://www.facebook.com/ipnwroclaw 

 https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/75814,Infografiki-historyczne-Wrzesien-1939.html?poz=1

 

Centrum Historii Zajezdnia

https://www.facebook.com/centrumhistoriizajezdnia/

https://www.youtube.com/user/Pamieciprzyszlosc

https://tiny.pl/t3s3w

https://tiny.pl/t3s3f

https://tiny.pl/t3s3p

https://tiny.pl/t31tbZeszyty edukacyjne do spektakli TLiA/ strona internetowa Teatru Lalki i Aktora                               w Wałbrzychu
https://www.teatrlalek.walbrzych.pl/spektakle/podworko-zaginionych-zabawek/

https://www.teatrlalek.walbrzych.pl/spektakle/13-bajek-z-krolestwa-lailonii/
https://www.teatrlalek.walbrzych.pl/spektakle/zaskorniaki-i-inne-dziwadla-z-krainy-portfela-na-podstawie-ksiazki-zaskorniaki-i-inne-dziwadla-z-krainy-portfela-50-opowiastek-z-ekonomia-w-tle-plus-jedna-grzegorza-kasdepkego/

 

Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID

https://www.swiatowid.net.pl/start/aktualnosci/449-kultura-w-domu https://www.youtube.com/channel/UCSk3k70kWEA9PeKST98BKpA

https://www.swiatowid.net.pl/start/aktualnosci/448-swiatowid-w-sieci

https://www.swiatowid.net.pl/start/aktualnosci/447-piernikowa-chata-basniowe-historie

 

OŚRODEK KULTURY I SZTUKI WE WROCŁAWIU

https://www.youtube.com/watch?v=o-fioaSLZSw&t=141s

https://www.youtube.com/watch?v=dNv2EB7D4AU

https://www.youtube.com/watch?v=wnbo5Fh6mUw

https://www.youtube.com/watch?v=anRc1Rq-FYs

https://www.youtube.com/watch?v=lZ7YgMBHcvs

https://www.youtube.com/watch?v=XKpmpG1_L3Q

https://www.youtube.com/watch?v=hFUvcAHcSnA&t=1042s

https://okis.pl/edukacja/projekt-kropka-kreska/

https://www.youtube.com/watch?v=3EPWhnRZqVU&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=F3biPj7xWUY&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=HY9IYfQaXIc&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=h0ozzLzP60g
https://www.youtube.com/watch?v=3viYSUiU1Mc
https://www.youtube.com/watch?v=NrVyoj0fMrY
https://www.youtube.com/watch?v=FyUAb2LEvSU
https://www.youtube.com/watch?v=6xI43vv7oHM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=yG7f5G33hN0 https://www.youtube.com/watch?v=JiTo3lV_0TI&t=8s

 

Centrum Kultury Agora
https://www.ckagora.pl/ck-agora-w-twoim-domu-zrob-to-sam-kaktusowe-breloki/
https://www.ckagora.pl/ck-agora-w-twoim-domu-zrob-to-sam-motyl-z-rolki/


Wirtualne zwiedzanie wystaw
https://www.ckagora.pl/nudzi_misie/

https://www.ckagora.pl/ale-sztuka-wielowarstwowosc-marek-swiatek-malarstwo/
https://m.facebook.com/CentrumKulturyAGORA/?locale2=pl_PL

 

Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach

https://www.facebook.com/GOKBiSLagiewniki/

https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-%C5%81agiewnikach-1628019454081550/

http://www.gokbis.pl/aktualnosci.php

 

Galerii Sztuki w Legnicy

https://pl-pl.facebook.com/galeria.sztukiwlegnicy

Fanpage Otwarta Pracownia Sztuki

https://www.facebook.com/Otwarta-Pracownia-Sztuki-204018806281431/   

https://www.youtube.com/channel/UCO2ruXS9Dom_iKzFKH6lPVA

https://www.instagram.com/galeria_sztuki_w_legnicy/

http://galeria.legnica.eu/ 

 

Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach

https://www.google.pl/maps/place/Muzeum+Sprz%C4%99tu+Gospodarstwa+Domowego/@50.6005579,17.0408316,3a,75y,166h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sWMERW4joEP8AAAQzwNVWag!2e0!3e2!7i11596!8i5798!4m5!3m4!1s0x0:0x334f90242c71cf51!8m2!3d50.6005051!4d17.0406147
https://www.youtube.com/watch?v=XlfRGKIMzbQ
https://www.youtube.com/watch?v=wvXibMiLxu0
http://muzeumziebice.pl/index.php/pl/ekspozycja/kolekcja-j-langera

 

Muzeum Miedzi w Legnicy

http://muzeum-miedzi.art.pl

https://www.facebook.com/MuzeumMiedzi

 

Miejski Dom Kultury "Muflon" w Jeleniej Górze

https://www.facebook.com/miejskidomkulturymuflon

 

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu

http://www.grotowski.net/
http://www.grotowski.net/performer/performer-18
http://www.grotowski.net/mediateka
http://www.grotowski.net/encyklopedia
http://www.grotowski.net/narzedziownia
https://didaskalia.pl/pl
https://www.youtube.com/watch?v=H8_dRvrREyc
http://grotowski-institute.art.pl/archiwum/czytelnia/
https://issuu.com/grotowski-institute

 

Muzeum Miejskie we Wrocławiu

http://muzeum.miejskie.wroclaw.pl/exhibition/artystyczne-kolorowanki-zostanwdomu/ 

https://www.quizme.pl/q/muzeum/archeologia-dla-dzieci  

https://www.quizme.pl/q/muzeum/co-wiesz-o-wroclawskim-arsenale-miejskim

http://muzeum.miejskie.wroclaw.pl/education/materialy-dla-szkol-do-prowadzenia-e-edukacji/

 

Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

http://pceik.pl/

 

Wieża Książęca w Siedlęcinie

https://open.uj.edu.pl/course/view.php?id=27

 

Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław – Krzyki

http://mdk-krzyki.pl/

 

CEE Hydropolis

https://www.facebook.com/hydropoliswroclaw  

https://hydropolis.pl/news/hydrowdomu-czyli-hydropolis-online/

 

Muzeum Papiernictwa

www.muzeumpapiernictwa.pl

http://muzeumpapiernictwa.pl/zostaje-w-domu-z-muzuem-papiernictwa/

https://www.facebook.com/muzeumpapiernictwa/

http://muzeumpapiernictwa.pl/wirtualna-wycieczka/

Obornicki Ośrodek Kultury

 

www.kultura-oborniki.pl

https://www.facebook.com/OOK.oborniki.slaskie/

 

Sceny Kamienica

https://www.youtube.com/watch?v=UpCUPNAHXk4&t=533s

 

 

 

 

WROCŁAWSKI MAGICZNY TEATR MUZYCZNY WSPIERA RODZICÓW, DZIECI I NAUCZYCIELI W AKCJI !ZOSTAŃ W DOMU

Szanowni Rodzice, Wrocławski Magiczny Teatr Muzyczny rozpoczął nagrywanie audycji edukacyjnych dla dzieci przygotowanych specjalnie na czas kwarantanny akcji #zostańwdomu . W tym bardzo trudnym dla wszystkich czasie teatr chce ze swojej strony przyłączyć się do pomocy rodzicom, nauczycielom poprzez tworzenie edukacyjnego programu dla dzieci, opartego o podstawę programową przedszkoli i najmłodszych klas szkoły podstawowej. Licząc, iż ich praca umili dzieciom czas spędzany w domu i pomoże w przetrwaniu długich dni bez przedszkola i szkoły :)

 
Aktualnie opublikowali dwa odcinki audycji edukacyjnych dla dzieci.
Kolejne są w trakcie realizacji i będą publikowane raz w tygodniu na YouTube :)
 
Bajkowi bohaterzy będą m.in.:
- uczyć się z dziećmi piosenek w języku polskim i angielskim, (udostępnione będą także wersje karaoke do nauki),
- opowiadać ciekawe historie i legendy (np.legendy wrocławskie),
- bawić i edukować.

Odtwarzanie programów dla dzieci jest oczywiście bezpłatne i znajdują się one na youtube:
(również pod linkami):
odc. I
 
odc.II
 
Życzę naszym Przedszkolakom miłego odbioru i spokojnej, radosnej niedzieli wypełnionej zapachem pysznego obiadku oraz radością z bycia RAZEM!

W TEMACIE WIOSNY CIĄG DALSZY MATERIAŁÓW INTERAKTYWNYCH :-) ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ ZABAWY.

https://view.genial.ly/5e79d1588a1d0d0d9888f249/video-presentation-wiosna  

MATEMATYKA DLA ZAAWANSOWANYCH CZĘŚĆ III

https://wordwall.net/pl/resource/1049828

MATEMATYKA DLA ZAAWANSOWANYCH CZĘŚĆ II

https://wordwall.net/pl/resource/1049734

MATEMATYKA DLA ZAAWANSOWANYCH :-)

SZANOWNI PAŃSTWO, JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PROBLEM Z OTWORZENIEM LINKU NALEŻY GO SKOPIOWAĆ- ZAZNACZAJĄC LINK, WCISKAJĄC PRZYCISKI Ctrl+c, NASTĘPNIE OTWORZYĆ NOWĄ STRONĘ I WKLEIĆ LINK. 

https://wordwall.net/pl/resource/1049348

!!!ŚWIETNA ZABAWA Z CIOCIĄ AGNIESZKĄ!!!

SZANOWNI RODZICE, NASZA CIOCIA AGNIESZKA STWORZYŁA GENIALNE ĆWICZENIA INTERAKTYWNE DLA DZIECI I POSTANOWIŁA PODZIELIĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI SWOIM ŚWIETNYM POMYSŁEM. PONIŻEJ ZAMIESZCZAM LINK I ZACHĘCAM DO SKORZYSTANIA, ŻYCZĄC NASZYM KOCHANYM DZIECIACZKOM ŚWIETNEJ ZABAWY!!!

https://view.genial.ly/5e7a5eadf9dc210d8ad4b70e/presentation-w-gospodarstwie