ŻYCZENIA DLA NASZYCH KOCHANYCH PRZEDSZKOLAKÓW

"Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, byłoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy bezgwiezdnej i bezksiężycowej – mimo wszystkich słońc, gwiazd i sztucznych reflektorów.Ten jeden mały uśmiech rozwidnia życie" (Julian Ejsmond)


KOCHANYM NASZYM PRZEDSZKOLAKOM Z OKAZJI DNIA DZIECKA ŻYCZYMY TAKIEGO WŁAŚNIE UŚMIECHU, MNÓSTWA PRZYGÓD I PRZYJACIÓŁ - OBY WSZYSTKIE DNI MIJAŁY WAM BEZTROSKO!

INFORMACJA

SZANOWNI RODZICE!

PRZYPOMINAMY, ŻE PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE W GODZINACH 7.00 - 17.00. ZWRACAMY SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ, O TO, BY PUNKTUALNIE DOBIERAĆ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA.

ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH MAM!

"Nasza mama" Czesław Janczarski

"Kto się o nas tak troszczy? Najczulej patrzy na nas?
Kto od złych przygód strzeże? Nasza kochana mama.
Uczyła pierwszych kroków, pierwszych słów nas uczyła.
Każdą łzę nam otarła. Mamusia nasza miła.

Jak ci się odwdzięczymy za wszystko, droga mamo?
Będziemy się starali kochać ciebie tak samo"


WSZYSTKIM MAMOM Z OKAZJI PRZYPADAJĄCEGO ŚWIĘTA ŻYCZYMY SAMYCH CUDOWNOŚCI, SŁONECZNYCH DNI, ZDROWIA I MIŁOŚCI SWOICH POCIECH!

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA - 18/05/2020

SZANOWNI PAŃSTWO!

Organ prowadzący przedszkola podjął decyzję o wznowieniu działalności pracy placówki od dnia 18/05/2020.

Dezyzja o przesunięciu otwarcia placówki (w terminie późniejszym niż 06/06/2020) została potraktowana troską o zapenienie wzmożonych i  bezpiecznych warunków higienicznych i przeciepidemicznych w trakcie pobytu dzieci w placówce, wyposażeniem placówki w niezbędne środki/przybory dezynfekujące a nade wszystko wytycznymi Ministra Zdrowia, jak i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59, oraz 2020r. poz. 322, 374 i 567).

Termin wznowienia pracy przedszkola jest ostatetczny i nie ulegnie zmianie.

Obowiązują nowe godziny pracy przedszkola 7.00 - 17.00.

 

PERCEPCJA SŁUCHOWA - JAK JĄ ĆWICZYĆ W DOMU?

Czym jest percepcja słuchowa?

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania oraz interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń.

O tym czy poziom percepcji słuchowej dziecka jest prawidłowy (czyli właściwy dla jego wieku), decyduje kilka elementów (m.in. słuch fonematyczny – zdolność rozpoznawania i różnicowania dźwięków, np. kosa – koza, żal – szal; analiza i synteza słuchowa; pamięć słuchowa). Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania dźwięków.

Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu?

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, mogą być symptomatyczne dla dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były dla niego męczące i nadmiernie obciążające.

Oto nasze propozycje (dla pięciolatków i dzieci starszych), które można wykorzystać podczas długich jesiennych i zimowych wieczorów.

1.Odtwarzanie struktur dźwiękowych 

 • wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności);
 • wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat = tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 6, 9).

2. Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół).

3. Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia

 • nazywanie ich i naśladowanie
 • rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos);
 • łączenie dźwięku z obrazkiem – np. czajnik (zdjęcie czajnika, konkretny przedmiot) z zaprezentowanym dźwiękiem (np. puszczonym z płyty);
 • zabawa „Co słyszę?” – rodzic chowa się i prezentuje jakiś dźwięk (z otoczenia dziecka, np. szczekanie psa), zadaniem dziecka jest odgadnąć jaki to dźwięk.

4. Podział zdań na wyrazy i wyrazów na sylaby (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy wielosylabowe)

5. Łączenie sylab w wyrazy
- Jaki to będzie wyraz, kiedy powiem pił-ka? A kiedy powiem sa-mo-lot? Najpierw wyrazy składające się z 3 sylab, potem coraz trudniejsze.

6. Wyodrębnianie pierwszej głoski

- Co słyszysz na początku wyrazu Ania/Ul/Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu (biurko, samochód itp.)

7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza

8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - („Teraz będziemy mówić wyrazy na literę a” itp.)

9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski

 • Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a?
 • Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj

10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek

rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden wyraz na jednej karteczce.

Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”)

11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach 

np. ser-ce,   gra-bie (rodzic wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w prezentowanym).

12. Wspólne układanie i nauka rymowanek
uzupełnianie słów w znanych rymowankach, np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również wesołe układać rymowanki o członkach rodziny, a następnie uczyć się ich wraz z dzieckiem na pamięć.

13. Ćwiczenie pamięci słuchowej
rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, cztery elementy, stopniowo coraz więcej).

14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów
można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek, wyszukiwanie w otoczeniu wyrazów zaczynających się na literkę „p” – nauka może być świetną zabawą!

15. Wspólne czytanie

Anita Janeczek-Romanowska, psycholog

DYŻUR DYREKTORA W PLACÓWCE- 05/05/2020

SZANOWNI RODZICE!

DNIA 05/05/2020 (WTOREK) W GODZNIACH 15.30 - 17.30 DYŻUR BĘDZIE PEŁNIŁ DYREKTOR, JEŻELI KTOŚ Z PAŃSTWA MA POTRZEBĘ POROZMAWIAĆ LUB ZAŁATWIĆ INNE SPRAWY ADMINISTRACYJNE - ZAPRASZAMY.

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA W FOMIE SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI OD 06/05/2020r.

Szanowni Rodzice, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego informujemy, iż dnia 06/05/2020r. przedszkole zostanie otwarte. W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; Pierwszeństwo mają dzieci:

 pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Informujemy, iż jednocześnie w związku z pełnieniem opieki w siedzibie placówki przedszkola, kontynuowana będzie nauka zdalna dla dzieci, które nie będą z tejże opieki korzystać.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki do dnia 04/05/2020r. na adres mailowy: puchatekbiuro@onet.pl.

Rodzice korzystający z opieki w placówce ponoszą odpowiedzialność za podjętą decyzję posyłania dziecka do przedszkola w czasie epidemii.

Wszystkie procedury związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dziecka z przedszkola, w czasie sprawowania opieki przez placówkę zostaną Państwu przedstawione w odrębnym mailu najpóźniej do dnia 04/05/2020r.

Jednocześnie informuję, iż skorzystanie z opieki jest tożsame z uiszczeniem pełnej opłaty czesnego w miesiącu maju 2020r. oraz opłaty za wyżywienie w wysokości ustalonej stawki za 1 dzień pobytu dziecka w przedszkolu. Natomiast rodzice, którzy będą korzystali z usługi nauki zdalnej w miesiącu maju 2020r. otrzymają zniżkę w wysokości 1/3 rabatu od czesnego - czyli 420 zł.

 

SZANOWNI RODZICE!

W ZAŁĄCZNIKU ZNAJDZIECIE LINK, KTÓRY ODSYŁA WAS DO PADLETU PRZYGOTOWANEGO PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ POD KTÓRĄ NALEŻY NASZA PLACÓWKA. MATERIAŁY TAM BĘDĄ SUKCESYWNIE AKTUALIZOWANE. MOŻE KTOŚ Z PAŃSTWA WYKORZYSTA ZAWARTE TAM INSPIRACJE LUB PRZECZYTA WAŻNE ARTYKUŁY DOTYCĄCE PRACY Z DZIEĆMI. GORĄCO ZACHĘCAMY!

PRZEDSZKOLE POZOSTAJE NIECZYNNE DO 24.05.2020

SZANOWNI RODZICE!

Do dnia 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty - tym samym w naszej placówce. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zachęcamy do śledzenia informacji publikowanych na stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

JAK ROZWIJAĆ PERCEPCJĘ WZROKOWĄ U DZIECKA PODCZAS ZABAW DOMOWYCH?

DROGI RODZICU! ZAINSPIRUJ SIĘ!

W ramach cyklu dotyczącego propozycji zabaw z dzieckiem, prezentujemy zestaw 15 sposobów usprawniających percepcję wzrokową. Aby jednak ta zabawa była przyjemnością i spełniała swój cel, warto poświęcić kilka chwil na wyjaśnienie, czym owa percepcja wzrokowa jest i do czego jest nam w życiu potrzebna.

„Percepcja wzrokowa (...) jest zdolnością do rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych a także do ich interpretowania przez odniesienie do poprzednich doświadczeń” (Frostig i Horne, 1989).

Odpowiedni (właściwy dla danego wieku) poziom percepcji wzrokowej umożliwia poprawne przeprowadzanie takich czynności, jak czytanie, pisanie, układanie (puzzli, klocków), reprodukowanie figur, kształtów, wykonywanie zadań matematycznych (np. geometrycznych).

Nawiązując do definicji, wedle której percepcja wzrokowa doskonali się poprzez doświadczenie, można „przemycać” do zabawy z dzieckiem takie aktywności, które sprzyjają doskonaleniu spostrzegania wzrokowego.

Warto więc zaprosić swojego przedszkolaka czy też ucznia do tego typu ćwiczeń – pomogą mu one doskonalić już nabyte umiejętności w tym zakresie, co w przyszłości może pozwolić uniknąć deficytów percepcji wzrokowej (które mogą być symptomatyczne dla dysleksji).

Wykonując te ćwiczenia (podobnie jak wszystkie inne z dziećmi) należy pamiętać o tym, aby dostosować je do możliwości i potrzeb dziecka (inaczej bowiem będziemy ćwiczyć z trzylatkiem, który dopiero zaczyna swoje przygody z układankami, a inaczej z uczniem czwartej klasy, u którego zdiagnozowano dysleksję).

15 sposobów na doskonalenie percepcji wzrokowej dziecka

1. Układanie figur, kształtów, szeregów

 • układanie wg wzoru (musimy przygotować wcześniej dwa komplety kolorowych figur np., wyciętych z kartonu). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, np. czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz;
 • układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, np. 20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze swojego kompletu).

2. Składanie pociętych obrazków

 • wg wzoru (np. przecięte na kilka części dwie identyczne kartki pocztowe – rodzic układa swoją jako wzór, a następnie to samo robi dziecko)
 • bez wzoru (można tu wykorzystać różne obrazki, pocztówki, zdjęcia – pocięte na kawałki)


3. Uzupełnianie braków na obrazkach
można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na których brakuje pewnych części – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy).

4.Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami
można wykorzystać obrazki dostępne w dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jest znaleźć różnice między obrazkami – ich ilość jest zazwyczaj określona, np. 5 różnic)

5. Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni
co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru)

6. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek
wcześniej warto wydrukować na kartce kilkanaście strzałek w różnym kierunku, kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, skośnie w prawy dolny róg, itd. („pokaż mi te strzałki, które są skierowane w prawą stronę”)

7. Układanie obrazków po lewej i po prawej stronie
stołu/biurka/kartki (można poprowadzić umowną granicę, np. położyć długą linijkę na środku biurka i poprosić dziecko aby po lewej stronie ułożyło, np. czerwone klocki a po prawej zielone)

8. Dobieranie wyrazów do obrazków
rodzic przygotowuje kilka obrazków, na których są np. sprzęty domowe, zwierzęta, zawody (ważne aby na obrazku był jeden element) a następnie podpisy (nazwy tych przedmiotów). Zadaniem dziecka jest właściwe przyporządkowanie nazwy do obrazka.

9. Układanie puzzli
najpierw z dużych puzzli, potem z coraz mniejszych (stopniowo zwiększamy również liczbę elementów).

10. Przerysowanie prostych figur i kształtów (koło, trójkąt)
najpierw w oparciu o prezentowany wzór, potem z pamięci – prezentujemy wzór przez kilka sekund potem chowamy go i dziecko rysuje z pamięci (ćwiczenie to rozwija również pamięć wzrokową bezpośrednią).

11. Opisywanie obrazków
tego, co się na nich dzieje, kto jest na obrazku, co robią osoby na danym obrazku (obrazki z książek, dziecięcych gazet).

12. Wyszukiwanie elementów na obrazku lub w otoczeniu
według nazwy („czy jest na tym obrazku jakieś zwierzę?”, „pokaż mi na tym zdjęciu wszystkie dzieci, które mają czapki”) lub według położenia („pokaż mi coś, co leży na stole”, „pokaż, które zwierzęta na tym obrazku stoją na łące”)

13. Opisywanie otaczającej rzeczywistości
wspólne obserwowanie prostych zdarzeń, czynności, a następnie opisywanie ich przez dziecko (np. podczas spacerów).

14. Gra w domino
zarowno obrazkowe, jak i literkowe

15. Ćwiczenia pamięci wzrokowej
pokazujemy dziecku obrazek na kilka sekund i zakrywamy. Następnie pytamy: co było na obrazku? Ile było np. lalek, samochodów itp.?

Pamiętajmy, aby proponowane przez nas zadania były dla dziecka przyjemnością i okazją do miłego spędzenia czasu z rodzicami. Przy okazji ćwiczeń, które doskonalą percepcję wzrokową można nie tylko zapomnieć o nudzie (np. licząc żółte samochody, które mijamy w korku), ale przede wszystkim dobrze się bawić i pogłębiać swoje relacje z dzieckiem (np. układając razem z nim puzzle ze 100 elementów).

Bibliografa:
FROSTIG M., HORNE D. (1989). Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy (podręcznik). Warszawa