Mgr ANNA BARTOSZ – dyrektor przedszkola

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie

Dyrektor Przedszkola dba o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu i jest odpowiedzialny za prawidłową realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, w tym rekrutacje, obsługę administracyjną, gospodarczą i finansową przedszkola.

Dba o rozwój osobisty kadry, motywuje pracowników do pełnego angażowania się w pracę z dziećmi, hospituje zajęcia edukacyjne. Kieruje polityką przedszkola, oraz zapewnia pomoc nauczycielom w zakresie realizacji ich zadań i budowaniu warsztatu pracy.

Nawiązuje współpracuje z rodzicami i monitoruje postępy edukacyjne dzieci. Podejmuje działalność z instytucjami nadzorującymi placówkę, dbając o wysoki poziom pracy przedszkola.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą dwóch dziewczynek.

 

Mgr NATALIA PUDŁO – wicedyrektor przedszkola

Ukończyłam studia o kierunku Pedagogika specjalność edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz studia na kierunku Pedagogika Twórczości Wizualnej. Studia na tym kierunku umożliwiły mi rozwój własnych możliwości, uzdolnień i zainteresowań w obszarze pracy z dziećmi oraz sztuki. Pomagają mi w przybliżeniu dzieciom zasad estetyki poprzez zabawę.

Staram się w swojej pracy wspomagać rozwój swoich wychowanków. Jako priorytet stawiam sobie rozwijanie u dzieci sfery emocjonalnej, społecznej, umysłowej oraz fizycznej. Moje zainteresowania wiążą się z moją pracą. Moja pasja to praca, którą wykonuję.

Obecnie interesuje się metodą Marii Montesorii, ponieważ koncepcja ta umożliwia ich wszechstronny rozwój oraz wspiera ich spontaniczną twórczość. Chce wspierać rozwój samodzielności u dzieci i nauczyć je wiary w swoje siły. Co przyda się w późniejszym dorosłym życiu

W przedszkolu „Klub Kubusia Puchatka IV” pracuje od 2011 roku.

 

Mgr SYLWIA ZIELIŃSKA – nauczyciel mianowany

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika o specjalności Wczesna Edukacja Dziecka. W zawodzie jako nauczyciel pracuję 12 lat. W Europejskim Przedszkolu „Klub Kubusia Puchatka IV ” jestem zatrudniona na etacie nauczyciela od 2009 roku. Praca z dziećmi nauczyła mnie cierpliwości, umiejętności podążania za dzieckiem i pomagania mu w jego całościowym rozwoju. Jestem osobą lubianą przez dzieci i mającą z nimi dobry kontakt, otwartą i wrażliwą.  Praca z dziećmi daje mi satysfakcję, a także przynosi wiele radości. W naszym przedszkolu zajmuję się redagowaniem strony internetowej placówki oraz jestem opiekunem stażu nauczycieli.

 

Mgr  KATARZYNA KACPROWICZ – nauczyciel mianowany

Jestem pedagogiem specjalnym i arteterapeutką w jednej osobie. Od przeszło 10 lat wspieram rozwój i edukację dzieci, czerpiąc z tego wiele radości. Ukończyłam wiele szkoleń i kursów doskonaląc swój warsztat pracy m.in. Kurs Edukacji Przedszkolnej  i  Szkolnej metodą Marii Montessori, Kinezjologii Edukacyjnej, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Pracy z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Praktyka NLP, terapii ręki i stopy czy Coachingu Rodzicielskiego. Ukończyłam staż szkoleniowy z zakresu pomocy psychologicznej, gdzie m.in. współprowadziłam młodzieżową grupę wsparcia. W 2011 r. zaproszona zostałam do programu Anny Maruszeczko „Zielone drzwi”, gdzie wypowiadałam się na temat zdrowego rodzeństwa osób niepełnosprawnych. W 2013 r. wydałam książeczkę z bajkami terapeutycznymi dla dzieci. Prowadzę zarówno zajęcia grupowe jak i terapię indywidualną.

 

Mgr ALEKSANDRA ZIÓŁKOWSKA – nauczyciel  kontraktowy

Ukończyłam studia licencjackie  na  Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku Pedagogicznym w zakresie Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Zintegrowanego. Tytuł magistra uzyskałam w zakresie Poradnictwa Pedagogicznego. W 2015 roku rozpoczęłam podyplomowe studia logopedyczne. Jestem osobą odpowiedzialną, w profesjonalny sposób realizującą powierzone mi zadania i obowiązki. Praca z dziećmi daje mi dużo satysfakcji  każdego dnia, a ich uśmiech jest największą zapłatą  za poświęcony im czas. Obecnie rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego. Prywatnie jestem mamą 6-letnich bliźniąt .

 

Mgr MAGDALENA GIEZ-PIOTROWSKA – nauczyciel  kontraktowy 

Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ukończyłam studia dzienne na kierunku Pedagogika o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Jestem osobą ciepłą, cierpliwą i wyrozumiałą wobec swoich podopiecznych. Cechuje mnie sumienność i profesjonalizm wobec powierzonych obowiązków, dobra intuicja i takt pedagogiczny.  W mojej pracy zwracam szczególną uwagę na indywidualne podejście do każdego dziecka  i rozbudzenie w nim ciekawości świata i szacunku do drugiego człowieka. Prywatnie jestem mamą dwóch córeczek, starsza z nich z ogromną radością uczęszcza do naszego przedszkola .

 

Mgr KLAUDIA BRZEŻAŃSKA – nauczyciel kontraktowy

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na, którym ukończyłam studia licencjackie na kierunku -  Kształcenie Wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Tytuł magistra uzyskałam na WSZ Edukacja we Wrocławiu. Ukończyłam tam studia pedagogiczne za specjalizacją -  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią.  Z Europejskim Przedszkolem Klub Kubusia Puchatka IV związana jestem od 2013r., pracując w nim jako nauczyciel wychowawca.

W swojej pracy staram się wykorzystywać metody aktywizujące, pobudzające kreatywność i twórczość dzieci. Również elementy pedagogiki J. Korczaka są obecne w mojej pracy poprzez okazywanie dzieciom szacunku i stałe dążenie do ich rozwoju.

Prywatnie lubię podróże, gotowanie oraz dobre filmy.

 

AGATA DERDA

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem. Obecnie kończę ostatni rok studiów magisterskich na specjalności arteterapia.  Wiedza ze studiów pomaga mi wspierać moich wychowanków w rozwoju i  zaspokajać ich potrzeby. W swojej pracy wykazuję się zaangażowaniem i miłością do dzieci. Dzielę się z nimi pasją do malowania, wycinania i lepienia, co daje nam wiele radości. Moją misją jest, by dzieci były uśmiechnięte, kochały przedszkole, swoją ciocię i lubiły wspólnie się bawić. Staram się przekazywać im, że wszyscy są równi i tak samo ważni. Moja życiowa domena to założenie, że troska o dziecko to sprawdzian szacunku do wszystkich ludzi i trzeba się postarać, by go zdać.

 

ANNA BUDZOWSKA

Jestem absolwentem Towarzystwa Wiedzy Powszechnej – Oddział Regionalny we Wrocławiu, gdzie uzyskałam kwalifikacje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także Centrum Nauki i Biznesu ŻAK, gdzie uzyskałam tytuł Technika BHP (Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy). W Europejskim Przedszkolu Klub Kubusia Puchatka jestem od 2013 roku.  Dlaczego ten kierunek ? – ponieważ „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” (Jan Paweł II). Dzieci posiadają nieosiągalną dla dorosłych wartość – dysponują przestrzenią nieograniczona przeszłością i przyszłością, są tu i teraz. Dzieci uczą nas odwagi i pewności siebie. Kochają nie za to kim jesteś tylko za to że po prostu jesteś. Dzieci uczą nas patrzeć na świat z innej perspektywy. Dziecko nie rezygnuje z chodzenia tylko dlatego że kilka razy się przewróciło, wówczas gdy dorośli chcą poddać się bo coś kilka razy im nie wyszło. Dzieci uczą nas determinacji w dążeniu do celu. I kto tu od kogo się uczy?  I dopóki człowiek nie nabierze dystansu do siebie nie będzie szczęśliwy. W swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej wychodzę z założenia, że możemy podnosić swoje kwalifikacje całe życie, ale jeśli nie nauczymy się być człowiekiem dla drugiego człowieka to zdobyta wiedza będzie bezużyteczna.

 

MARTYNA WIKTORSKA

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku socjologii. Obecnie jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich, na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z językiem angielskim. Wybrałam taką specjalizację, ponieważ chciałabym w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę i pomagać dzieciom uczyć się języka angielskiego. W przedszkolu Kubusia Puchatka  stawiam dopiero pierwsze kroki. Na co dzień, jestem osobą cierpliwą, pogodną i otwartą, dzięki czemu szybko i bez problemu nawiązuję kontakt.

 Dzieci uczą się przez zabawę, a ja wraz z nimi. Relację z wychowankami buduje przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Największą radością jest dla mnie widok uśmiechniętych maluchów, które chętnie przychodzą do przedszkola. Podstawową dla mnie zasadą w kontaktach z dziećmi jest szanowanie i słuchanie siebie nawzajem.

Prywatnie interesuje się fotografią, zagorzale śledzę losy schronisk dla zwierząt, bo jak mawiał jeden z niemieckich filozofów – Artur Schopenhauer ,, Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem ‘’

 

IZABELA PAWLAK

Pracę w przedszkolu zaczęłam w tym roku, mam nadzieję, że praca z dziećmi pozwoli mi odkrywać nowe umiejętności. Nie boję się nowych wyzwań, możliwość pracy z dziećmi sprawia i dużo radości i satysfakcji, oraz pozwala poszerzać wiedzę w tym kierunku. Chciałabym, aby przedszkolaki miały do mnie pełne zaufanie i mieli w mojej obecności zapewnione poczucie bezpieczeństwa. Na co dzień jestem osobą uśmiechniętą, wrażliwą i otwartą, dzięki czemu szybko nawiązuję kontakt z innymi. W pracy, staram się być osobą dokładną i sumienną. Prywatnie jestem mamą 2,5 letniego synka, który uczęszcza do najmłodszej grupy  oraz interesuję się modą i podróżami.

 

Galeria